Schránka s historií a zkratky Windows

Štítky: , ,
 • Ctrl + a = označí všechen text
 • Ctrl + c = kopíruje vybranou položku
 • Ctrl + x = výjme vybranou položku
 • Ctrl + z -= vrátí akci
 • Ctrl + v = vloží zkopírované hodnoty ze schránky
 • Alt + tab = přepíná mezi spuštěnými aplikacemi
 • Win + d = Zobrazí a skryje plochu
 • Win + Shift + s = výstřižek obrazovky do schránky (možnost volby výstřižku)
 • Win + i = nastavení systému
 • Win + l = uzamčení windows (při odchodu od PC)
 • Win + Ctrl + q = zapne volbu rychlého pomocníka (vzdálené ovládání Windows s možností sdílení obrazovky !!)
 • Win + t = přepínání mezi aplikacemi na hlavním panelu (ikony vedle start panelu)
 • Win + x = Otevře nabídku rychlých odkazů
 • Win + tečka (.) = Otevře panel emoji 🙂
 • Win + šipky (nahoru, dolu, doprava, doleva) = práce s panelem max, min, zarovnání na strany

Historie schránky

 • Funkci je nutné ve windows aktivovat, v defaultní hodnotě je vypnutá
 • Funkce Vám umožní ukládat do schránky více kopírovaných hodnot, mezi kterými si následně můžete vybírat, kterou chcete dále vložit na určené místo

Jak aktivovat historii schránky

 • Kliknu Win, vyhledám nastavení, případně přejdu hned do „Nastavení“ případně použijeme zkratku Win + i
 • Zvolíme hodnotu „Domů“ v levé části obrazovky vyhledáme položku „Schránka“ viz obr.1
 • Následně zvolíme „zapnout“ historii schránky viz obr.2

Zobrazení položek ve schránce a jejich odebráni či volba

 • Schránku a její obsah vyvoláme kláv. zkr. Win + v obr.3
 • Následně můžeme vybírat a kopírovat příspěvky, který jsou ve schránce uloženy, případně je odstranit, nebo smazat celý obsah schránky viz. obr.4